Odborné stáže a exkurzie

Zaujíma Ťa kde všade môžeš ísť  a ako bude?

Odborná exkurzia: Yanfeng Trenčín

Zameranie: Vývoj a výroba prístrojových panelov, dverových panelov a pod.

 

Odborná exkurzia: Tatravagónka a.s. Poprad

Zameranie: Výroba nákladných železničných vozňov a podvozkov

 

Odborná exkurzia: Radegast Nošovice

Zameranie:  postup výroby piva

Ako bolo?

 

Odborná exkurzia: Třinecké železárny

Zameranie:  výroba koľajníc, valcovaných drôtov, betomárskej ocele, blokov, sochorov a podobne

Ako bolo?

 

Odborná exkurzia: Bekaert Sládkovičovo

– Marec 2018
Zameranie: výroba kordov do pneumatík
Ako bolo?

 

Odborná exkurzia: Žilinská teplárenská

-Marec 2018

Ako bolo: študenti mali možnosť  prejsť  celým areálom a výrobou spoločnosti


Odborná exkurzia: Výroba monokryštálu Rosina

-November 2017

Ako bolo: študenti mali možnosť  vidieť  výrobu nepriestrelného skla na obrnené vozidlá, nerozbitného ochranného skla na mobilné telefóny a pod.


Medzinárodná mobilita – prof. Tillová, prof. Bokůvka, prof. Palček a Ing. Kuchariková -Máj 2015

Na –  Politecnico di Milano, Taliansko
Zameranie: Hodnotenie únavových vlastností ľahkých kovov.

Ako bolo?


Medzinárodná mobilita – Ing. Kuchariková, Ing. Markovičová, Ing. Belan, RNDr. Zatkalíková – Jún 2015

Na – Lublin university of Technology, Ľublin, Poľsko
Zameranie:  Nové možnosti hodnotenia a výroby plastov.

Ako bolo?


Doktorandská stáž  Ing. Ján Lago – Jún 2015, September až November 2015

Na – Politecnico di Milano, TalianskoU – prof. Mario Guagliano
Zameranie: Únavová odolnosť  zvarov s nanokryštalickými vrstvami
Ako bolo?

Medzinárodná mobilita- prof. Tillová, prof. Bokůvka, Ing. Kuchariková – Október 2015

Na – Università degli Studi di Parma, Parma, Taliansko
U – Dr.h.c. prof. Gianni NicolettoZameranie: Únavová odolnosť  hliníkových zliatin.

Ako bolo?


Doktorandská stáž  Ing. Denisa Závodská – September až November 2014

Na – Politecnico di Milano, Taliansko
U – prof. Mario Guagliano
Zameranie: Vplyv povrchových úprav na únavovú životnosť  odlievanej hliníkovej zliatiny AlZn10Si8Mg, riešenie problematiky difraktometrie a skúšok na únavu.
Ako bolo?

Doktorandská stáž  Ing. Kamil Borko a Ing. Denisa Závodská – Október až December 2015
Na – Politecnico di Milano, Taliansko
U – prof. Mario Guagliana Zameranie: Vplyv povrchových úprav na únavovú životnosť  a koróznu odolnosť horčíkových zliatin.
Ako bolo?

Odborná exkurzia Lago Nástrojáreň – December 2015

Kto? – Študenti navštevujúci predmet Progresívne konštrukčné materiály

Prečo? – Získanie praktických vedomostí ohľadne výroby produktov.

 


Odborná exkurzia Tatravagónka Poprad – December 2015

Kto? – Študenti navštevujúci predmet Progresívne konštrukčné materiály

Prečo? – Získanie praktických vedomostí ohľadne výroby produktov.

 


Odborné školenie k novému únavovému zariadeniu – prof. Palček, Ing. Uhríčik, Ing. Belan. – Marec 2014

Kde: Zwick, Ulm, Nemecko

Prečo? – Obsluha nového zariadenia.

 


Týždenná odborná exkurzia pre končiacich študentov II. stupňa VŠ na KMI – Praha, Česká republika Máj 2014

Kto? – Študenti 2 ročníka Ing štúdia na KMI

Prečo? – Získanie praktických skúseností.Odborné školenie: Ing. Uhríčik, Ing. Markovičová, Ing. Vaško, Ing. Kuchariková – Máj 2014

Digimat – Olomouc, Česká republika

Prečo? – Získanie praktických skúseností.

 


Odborná exkurzia povrchová baňa – Poľsko – Máj 2014

Kto? – Vyučujúci na KMI

Prečo? – Získanie praktických skúseností.