Laboratórium výpočtovej techniky

 

Zodpovední pracovníci: doc. Ing. Lenka Kuchariková, PhD.; Ing. Milan Uhríčik, PhD.

Laboratórium disponuje šiestimi počítačmi vybavenými softvérom pre výučbu diagramu Fe-C pre študentov predmetu Materiály I ako aj jedným počítačom, dataprojektorom určeným pre vyučujúceho.

V tomto laboratóriu prebieha aj výučba záverečného projektu (predmety k bakalárskym a diplomovýcm prácam) kde majú končiasi študenti k dispozícii prístupy na platené servery UNIZA pre uľahčenie prístupu k študijnej literatúre, alebo inej odbornej literatúre súvisiacej s problematikou ich záverečnej práce. Študenti majú možnosť využiť tieto priestory pre samotné písanie teoretickej časti záverečnej práce.