Záverečné práce KMI

V tejto sekcii sú uverejňované informácie pre študentov bakalárskeho, inžinierskeho a doktorandského štúdia na Katedre materiálového inžinierstva.

 

Pri písaní však nezabudni dodržiavať  všetky zásady o autorskej etike a eliminácii plagiátorstva v podmienkach Žilinskej univerzity v Žiline ktoré si nájdeš TU

Pomôcť  Ti môžu taktiež

Foltynek – Jak se vyhnout plagiatorstvi

Foltynek – Jak predchazet plagiatorstvi