Chcem rozumieť materiálom

Kurz je určený pre všetkých študentov, ktorí potrebujú pomoc pri zvládnutí predmetu Materiály I a Materiály II, alebo chcú prepojiť  nadobudnuté teoretické poznatky s praxou. 

Kedy: 23.09. – 04.10.2019

Podrobne sa budete venovať:

  1. Základné mechanické skúšky a ich praktické využitie
  2. Sústava Fe-Fe3C, ich štruktúrny, fázový a komplexný popis
  3. Austenitizácia, Izotermický rozpad austenitu, Anizotermický rozpad austenitu
  4. Základy tepelného spracovania
  5. Chemicko-tepelné spracovanie

Viac sa dozvieš v letáčiku: kurz Materiály 1-2 september 2019

Zabezpečujú:

Ing. Lenka Kuchariková, PhD.

Ing. Juraj Belan, PhD.