Zoznam aktuálne vedených prác

TÉMY DIPLOMOVÝCH PRÁC NA ŠKOLSKÝ ROK 2021/2022
V ŠTUDIJNOM PROGRAME: TECHNICKÉ MATERIÁLY (DENNÁ FORMA ŠTÚDIA)
Študent(ka) Názov diplomovej práce Vedúci DP
Patrik Chobot Overenie životnosti kompozitov PP+GF využívaných pri konštrukcii zelených striech Ing. Lenka Markovičová, PhD.
Veronika Chvalníková Vplyv štruktúry a scitlivenia na únavové vlastnosti vybraných austenitických ocelí Ing. Milan Uhričík, PhD.
Ivana Petrisková Vplyv korózie na únavové vlastnosti samovytvrditeľnej zliatiny AlZn10Si8Mg Prof. Ing. Eva Tillová, PhD.
Martin Slezák Vplyv chemicko-tepelného spracovania na únavovú životnosť  vybraných austenitických ocelí Ing. Milan Uhričík, PhD.
Juraj Smatana Vodíková krehkosť  ocele S960 Prof. Ing. František Nový, PhD.
Lukáš Šikyňa Vodíková krehkosť  a metódy navodíkovania nehrdzavejúcich ocelí Prof. Ing. Peter Palček, PhD.
Natália Višňovská Návrh metód nedeštruktívnej kontroly na zváranej oceli STN EN ISO 21457 Ing. Juraj Belan, PhD.

 

pre ďalšie informácie kontaktujte Ing. Alan Vaško, PhD. na alan.vasko@fstroj.uniza.sk