Prihlás sa k nám

Podmienka prijatia: 

  • všetci uchádzači o štúdium prechádzajú výberovým konaním.
  • počet plánovaných prijatých uchádzačov v dennej forme štúdia: 2
  • počet plánovaných prijatých uchádzačov v externej forme štúdia: 1

Termín podania prihlášky na štúdium do 31.5.2024

 

Termín prijímacieho konania pre uchádzačov v akademickom roku 2024/2025 bude prístupné tu