Prečo je chémia dôležitá v strojárstve

Kurz je určený pre študentov, ktorí nemali chémiu na strednej škole (alebo ju mali len krátko) … pomôže hlavne pri zvládnutí predmetu Technická chémia

Kedy: 16. – 20.9.2019

Podrobne sa budete venovať:

  1. Prepojenie chémie a strojárskej praxe na konkrétnych príkladoch, História a súčasný pohľad na chémiu, stavba atómov, Chemické väzby (prečo sa atómy viažu?, vysvetlenie základných typov väzieb)
  2. Prečo prebiehajú chemické reakcie? (príčina, priebeh, podmienky, dôsledky,výmena energie…)
  3. Skupenské stavy látok (základné vlastnosti, spoločné znaky a odlišnosti…)
  4. Experimentálna práca v laboratóriu (zaujímavé pokusy – testovanie vlastností rôznych materiálov, analýza vody, pôdy  + získanie zručností, ktoré sa zídu nielen počas štúdia)
  5. Chemické procesy v praxi – odborná exkurzia

Viac informácií na letáčiku: kurz TCH september 2019