Publikačná činnosť

Publikačná činnosť  Katedry materiálového inžinierstva od roku 2003 po súčasnosť zahŕňa tieto tri skupiny publikácií:

  • Skupina A1 – Knižné publikácie charakteru vedeckej monografie (AAA,AAB, ABA, ABB, ABC, ABD)
  • Skupina A2 – Ostatné knižné publikácie (ACA, ACB, BAA, BAB, BCB, BCI, EAI, CAA, CAB, EAJ, FAI)
  • Skupina B -Publikácie v karentovaných vedeckých časopisoch a autorské osvedčenia, patenty a objavy (ADC, ADD, AEG, AEH, BDC, BDD, CDC, CDD, AGJ)
  • Skupina C – Ostatné recenzované publikácie (ACC, ACD, ADE, ADF, AEC, AED, AFA, AFB, AFC, AFD, AFE, AFF, AFG, AFH, BBA, BBB, BCK, BDA, BDB, BDE, BDF, BEC, BED, BFA, BFB, BHG, BGH, CDE, CDF)
  • Skupina D – Ostatné publikácie (ACC, ACD, ADE, ADF, AEC, AED, AEG, AEH, AFA, AFB, AFC, AFD, AFE, AFF, AFG, AFH, AEM, AEN, BBA, BBB, BCK, BDA, BDB, BDE, BDF, BEC, BED, BFA, BFB, BGH, CBA, CBB, CDE, CDF, CAH, DAI, GII)
  • Skupina N – Nezaradené (BEF)

Prehľad publikačnej činnosti v rokoch:

Rok Zoznam publíkácií
2003  publikácie 2003
2004 publikácie 2004
2005 publikácie 2005
2006 publikácie 2006
2007 publikácie 2007
2008 publikácie 2008
2009 publikácie 2009
2010 publikácie 2010
2011 publikácie 2011
2012 publikácie 2012
2013 publikácie 2013
2014 publikácie 2014
2015 publikácie 2015
2016 publikácie 2016
2017 publikácie 2017
2018 publikácie 2018
2019 publikácie 2019
2020 publikácie 2020
2021 publikácie 2021