Publikačná činnosť

Katedra materiálového inžinierstva zabezpečuje vydávanie časopisu Materiálové inžinierstvo. Viac podrobností nájdete tu

Knihy a skriptá publikované a využívané pri výučbe na Katedre materiálového inžinierstva nájdete tu

Publikačná činnosť  podrobnosti nájdete tu