Zaži UNIZA dokorán VIRTUÁLNE

Špeciálne vydanie UNIZA dokorán „pod rúškom“ aktuálnych spoločenských opatrení je virtuálne. Vybrané labáky môžeš zažiť  v jednom časopriestore niekoľkokrát. Originálne nahrávky prezentované aj netradičným spôsobom predstaví každá fakulta hneď dvakrát a to v dvoch vybraných laboratóriách. Zaži UNIZA dokorán VIRTUÁLNE!...
Read more »