Skúšanie počas dištančnej výučby

Vážené študentky a študenti; v dnešnej pre nás nezvyklej dobe, za účelom zníženia rizika šírenia choroby COVID-19 na UNIZA a v rámci implementácie opatrení MŠVVaŠ SR a Úradu verejného zdravotníctva SR budú skúšky z predmetov zabezpečovaných KMI realizované elektronicky. Všetky potrebné informácie vám...
Read more »

Zrušenie kontaktnej výučby

Dekan Strojníckej fakulty oznamuje, že dňom 10.3.2020 sa ruší kontaktná výučba na celej Žilinskej univerzite. Všetci študenti musia opustiť  ubytovacie zariadenie a sledovať  svoje e-mailové kontá, ktoré im boli pridelené cez e-vzdelávanie uniza. Prostredníctvom týchto e-mailov im budú zasielané domáce...
Read more »