Zrušenie kontaktnej výučby

Dekan Strojníckej fakulty oznamuje, že dňom 10.3.2020 sa ruší kontaktná výučba na celej Žilinskej univerzite. Všetci študenti musia opustiť  ubytovacie zariadenie a sledovať  svoje e-mailové kontá, ktoré im boli pridelené cez e-vzdelávanie uniza. Prostredníctvom týchto e-mailov im budú zasielané domáce...
Read more »

Katedrovica 2020

V stredu 4.3.2020 sme sa spoločne so študentmi KMI stretli na našej “KMI Katedrovici“.  Študenti zložili sľub a tým potvrdili svoj materiálový pôvod. Všetci zamestnanci KMI chceme poďakovať  študentom 1.ročníka II. stupňa VŠ (takzvaným štvrtákom) za zorganizovanie tohto posedenia, avšak...
Read more »

Prvé miesto za grantový projekt

Chceli by sme pogratulovať   našej doktorandke Ing. Patrícii Hanusovej, ktorá získala prvé miesto v hodnotení jej grantového projektu a názvom “Návrh a zostrojenie zariadenia na zisťovanie únavových charakteristík rotačných nástrojov v stomatológii”...
Read more »