Detská univerzita UNIZA opäť na KMI

V dňoch 09. až 13. 07. 2018 sa na našej katedre vzdelávajú tí najmenší. Pevne veríme, že im táto skúsenosť  pomôže v rozvoji ich technického myslenia a prehĺbi chuť  študovať vedu a techniku na UNIZA. Najmenším bakalárikom a inžinierikom prajeme...
Read more »

Bakalárske štátnice 2018 na KMI

Tento rok prebiehali bakalárske štátnice 30.05.2018 v priestoroch KMI. Dnes už páni bakalári predniesli výsledky svojej bakalárskej práce a zodpovedali neraz na ťažké otázky komisie: doc. Ing. Mária Mihaliková, PhD. (TUKE); doc. Ing. Peter Fabián, PhD. (KTI); Ing. Alan Vaško, PhD.;...
Read more »