Otvorenie akademického roka 2020/2021

Vážené kolegyne, vážení kolegovia, študenti  pri príležitosti otvorenia 68. akademického roka sa prihovára rektor Žilinskej univerzity v Žiline prof. Ing. Jozef Jandačka, PhD., vzhľadom k aktuálnej situácii, celej akademickej obci univerzity prostredníctvom online záznamu....
Read more »