Stretnutie R&D lídrov Slovenska 2022

Dňa 29. 4. 2022 sa naši doktorandi Ing. Veronika Obertová a Ing. Milan Štrbák zúčastnili podujatia organizovaného spoločnosťou SOVA Digital a.s. – Stretnutie R&D lídrov Slovenska 2022 v hoteli Chateau Gbeľany, kde prezentovali technické výstupy nášho pracoviska v sekcii –...
Read more »

Výskumný pobyt vo výskumnom centre Helmholtz-Zentrum Hereon

Náš doktorand Ing. Vidžaja Knap  je v letnom semestri na výskumnom pobyte vo výskumnom centre Helmholtz-Zentrum Hereon v Hamburgu na oddelení zameranom na povrchové úpravy. V rámci svojich vedecko-výskumných prác sa zameriava na optimalizáciu vrstiev vytvorených na horčíkových zliatinách metódou plazmovej elektrolytickej oxidácie (PEO), ktoré slúžia...
Read more »