UNIZA tretia naj univerzita na Slovensku

UNIZA sa umiestnila ako tretia najlepšia univerzita na Slovensku v The Times Higher Education Emerging Economies 2021 (THE). Medzi hodnotené parametre patria výučba, veda a výskum, citačný ohlas, medzinárodný pohľad a spolupráca s priemyslom. Viac nájdete tu Top univerzity na...
Read more »