Odborná exkurzia Bekaert Slovakia študentov predmetu PKM

V dňoch 19. a 22.3.2018 vyučujúci zorganizovali odbornú exkurziu v spoločnosti Bekaert Slovakia v Sládkovičove pre študentov II. stupňa I. ročníka VŠ navštevujúcich predmet PKM. Privítanie a informácie o firme prostredníctvom prezentácie predniesla pracovníčka ľudských zdrojov Jana Anettová, ktorá študentom priniesla i informácie o možnostiach...
Read more »