Obhajoby PhD. 2021

Dňa 30.8.2021 naše doktorandky: Ing. Patrícia Hanusová a Ing. Ivana Švecová, úspešne obhájil svoje dizertačné práce. K prideleniu titulu PhD. im srdečne gratulujeme a prajeme hlavne veľa zdravia a šťastia tak v osobnom, ako aj v pracovnom...
Read more »

Športový deň rektora UNIZA 2021

Vážené kolegyne a kolegovia, vážení priatelia,    srdečne Vás pozývame na 10. ročník ŠDR 2021, ktorý sa uskutoční vo štvrtok 9.9.2021.  Vyplnenú návratku o Vašej účasti je treba zaslať e-mailom na UTV najneskôr do 7.9.2021 do 12:00 hod! Prihlasujete sa u garantov...
Read more »