UNIZA patrí medzi 3 top univerzity na Slovensku

Žilinská univerzita v Žiline patrí medzi top 3 najlepšie univerzity na Slovensku 🍀 Žilinská univerzita v Žiline (UNIZA) sa umiestnila na 3. mieste v SCIMAGO Institutions Rankings (SIR). V celosvetovom klasifikačnom systéme vyvinutom pre tvorbu rankingov univerzít a vedeckých inštitúcií tak...
Read more »

Skúšanie počas dištančnej výučby

Vážené študentky a študenti; v dnešnej pre nás nezvyklej dobe, za účelom zníženia rizika šírenia choroby COVID-19 na UNIZA a v rámci implementácie opatrení MŠVVaŠ SR a Úradu verejného zdravotníctva SR budú skúšky z predmetov zabezpečovaných KMI realizované elektronicky. Všetky potrebné informácie vám...
Read more »