Medzinárodná vedecko-odborná konferencia SPOLUPRÁCA 2023

V dňoch 26. – 28.4.2023 sa konal XXIX. ročník Medzinárodnej vedecko-odbornej konferencie zlievačov Poľska, Česka a Slovenska WSPÓŁPRACA-SPOLUPRÁCE-SPOLUPRÁCA v Kráľovskom zámku v Niepolomiciach (PL). Konferencia každoročne spája vedcov a zástupcov priemyslu. Je tradičnou príležitosťou na stretnutie a výmenu výsledkov medzi vedcami a odborníkmi...
Read more »