GENIUS LOCI – VŠDS – 21.10.2021

Veľmi radi by sme vám chceli dať  do pozornosti podujatie Genius Loci v Rosenfeldovom paláci v Žiline, ktoré bude 21.10.2021 o spomienkach na VŠDS. Neváhajte a príďte na moderovanú diskusiu, ktorej sú hosťami Ladislav Skyva, Otakar Bokůvka, Miroslav Zafka a Július...
Read more »