Návšteva študentov z Poľska

Dnes sme mali na našej katedre stretnutie študentov z Poľska a našich doktorandov v rámci projektu V4 Gen Mini Grants od Medzinárodného vyšehradského fondu. Pod vedením prof. Mirosława Bonka zo Sliezskej technickej univerzity mali naši študenti možnosť vymeniť si vedecké...
Read more »