SEMDOK 2020

V dňoch 29. až 31.  januára 2020 Katedra materiálového inžinierstva zorganizovala v Univerzitnom stredisku UNIZA Zuberec už XXV. Medzinárodný seminár doktorandov konaný pod záštitou dekana Strojníckej fakulty Žilinskej univerzity v Žiline. Slávnostné otvorenie seminára sa uskutočnilo pod záštitou prorektora pre vedu a...
Read more »