SEMDOK 2020

V dňoch 29. až 31.  januára 2020 Katedra materiálového inžinierstva zorganizovala v Univerzitnom stredisku UNIZA Zuberec už XXV. Medzinárodný seminár doktorandov konaný pod záštitou dekana Strojníckej fakulty Žilinskej univerzity v Žiline.

Slávnostné otvorenie seminára sa uskutočnilo pod záštitou prorektora pre vedu a výskum prof. Ing. Pavla Rafajdusa, PhD.

Príjemné prostredie Západných Tatier privítalo v tomto roku 35 účastníkov z 4 krajín a 6 univerzít (Srbsko, Česká republika, Poľsko a Slovensko).