Zrušenie kontaktnej výučby

Dekan Strojníckej fakulty oznamuje, že dňom 10.3.2020 sa ruší kontaktná výučba na celej Žilinskej univerzite. Všetci študenti musia opustiť  ubytovacie zariadenie a sledovať  svoje e-mailové kontá, ktoré im boli pridelené cez e-vzdelávanie uniza. Prostredníctvom týchto e-mailov im budú zasielané domáce...
Read more »