Zrušenie kontaktnej výučby

Dekan Strojníckej fakulty oznamuje, že dňom 10.3.2020 sa ruší kontaktná výučba na celej Žilinskej univerzite.

Všetci študenti musia opustiť  ubytovacie zariadenie a sledovať  svoje e-mailové kontá, ktoré im boli pridelené cez e-vzdelávanie uniza. Prostredníctvom týchto e-mailov im budú zasielané domáce úlohy a informácie o laboratórnych cvičeniach a prácach na ktorých majú pracovať  v priebehu týchto dvoch týždňov.

Bližšie informácie budú zverejnené na stránkach univerzity.

Viac nájdete na stránke uniza