UNIZA patrí medzi 3 top univerzity na Slovensku

Žilinská univerzita v Žiline patrí medzi top 3 najlepšie univerzity na Slovensku 🍀 Žilinská univerzita v Žiline (UNIZA) sa umiestnila na 3. mieste v SCIMAGO Institutions Rankings (SIR). V celosvetovom klasifikačnom systéme vyvinutom pre tvorbu rankingov univerzít a vedeckých inštitúcií tak...
Read more »