UNIZA patrí medzi 3 top univerzity na Slovensku

Žilinská univerzita v Žiline patrí medzi top 3 najlepšie univerzity na Slovensku 🍀

Žilinská univerzita v Žiline (UNIZA) sa umiestnila na 3. mieste v SCIMAGO Institutions Rankings (SIR). V celosvetovom klasifikačnom systéme vyvinutom pre tvorbu rankingov univerzít a vedeckých inštitúcií tak UNIZA obhájila svoje vedúce postavenie medzi technicky orientovanými univerzitami na Slovensku. Kritériami hodnotenia inštitúcií sú veda a výskum, inovácie a spoločenská zodpovednosť.
Viac na https://www.scimagoir.com/rankings.php…