Informácie UNIZA a Odporúčania MŠVVŠ SR v súvislosti s pretrvávajúcou pandémiou ochorenia COVID-19

Prosíme všetkých študentov o preštudovanie všeobecných informácií uvedených na vzdelávaní UNIZA – COVID19 Taktiež manuál pre vysoké školy, ktorý obsahuje základné prevádzkové podmienky vysokých škôl a základné prevádzkové podmienky študentských domovov po dobu trvania pandémie ochorenia COVID-19 a pre potreby dodržiavania...
Read more »