Informácie UNIZA a Odporúčania MŠVVŠ SR v súvislosti s pretrvávajúcou pandémiou ochorenia COVID-19

Prosíme všetkých študentov o preštudovanie všeobecných informácií uvedených na vzdelávaní UNIZA – COVID19

Taktiež manuál pre vysoké školy, ktorý obsahuje základné prevádzkové podmienky vysokých škôl a základné prevádzkové podmienky študentských domovov po dobu trvania pandémie ochorenia COVID-19 a pre potreby dodržiavania protiepidemických opatrení a odporúčaní si preštudujte tu 

PROSÍME O PREČÍTANIE A DODRŽIAVANIE!