Ukončenie akademického roka

Tak ako každý rok tak aj tento sme sa rozhodli ukončiť  akademický rok v športovom duchu. Prajeme sebe, ale aj ostatným kolegom na UNIZA, hlavne oddych počas letných prázdnin a málo práce na projektoch, článkoch, výkazoch a pod....
Read more »

Malé narodeninové posedenie

Dostali sme sme pozvánku na malé posedenie pri príležitosti okrúhlych narodenín našej novej kolegyne a tak sme jej troška zavinšovali: ? ? ? rokov nemáš každý deň, preto oslavuj a zabávaj sa riadne, my všetci Ti želáme len to naj. Nech...
Read more »