Ukončenie akademického roka

Tak ako každý rok tak aj tento sme sa rozhodli ukončiť  akademický rok v športovom duchu. Prajeme sebe, ale aj ostatným kolegom na UNIZA, hlavne oddych počas letných prázdnin a málo práce na projektoch, článkoch, výkazoch a pod.

KMI