Promócie nášho emeritného prof. Skočovského

Náš dlhoročný kolega, v súčasnosti emeritný profesor, sa stále úspešne a cielene vzdeláva. Dňa 20.6.2019 promoval na UMB v odbore Kresba a maľba ! Srdečne mu všetci gratulujeme a tešíme sa na jeho umelecké výtvory !

Prajeme veľa zdravia a úspechov pán prof. Petr Skočovský!