XXII. International Seminar of Ph.D. Students – SEMDOK 2017

Semdok-facebook

V dňoch 25. – 27. 1. 2017 Katedra materiálového Inžinierstva Strojníckej fakulty zorganizovala už XXII. ročník medzinárodného seminára doktorandov v Univerzitnom stredisku UNIZA Zuberec. Príjemné prostredie Západných Tatier privítalo 46 účastníkov z 7 -mich krajín a 9 -tich univerzít, Guatemaly – Guatemala City; Talianska – Miláno; Slovinska – Ľubľana; Srbska – Belehrad; Poľska – Gliwice, Czestochowa; Českej republiky – Čelákovice; Slovenskej republiky – Košice, Žilina.

Neodmysliteľnou súčasťou doktorandského seminára je spoločný výlet a spoločenská večera. Výlet „po vlastných“ sa tentokrát uskutočnil v malebnom Múzeu Oravskej dediny a poskytol tak nielen zmenu myšlienok, ale i možnosť nadviazania nových priateľstiev a tým i vedecko – výskumných kolektívov. Doktorandi nadviazali nové kontakty s účastníkmi z Guatemaly, Milána, Belehradu, Ľubľany, Gliwíc, Czestochowej, Čelákovíc a mnoho iných miest, s ktorými dohodli návštevu ich univerzít.

Spoločenský večer ako tradične začali doktorandi, študenti 1. ročníka III. stupňa VŠ z Katedry materiálového inžinierstva, SjF ŽU v Žiline súťažou, ktorú pripravili tak z oblasti vedeckej, spoločenskej, ako aj poznávacej.

 ….. dovidenia na SEMDOKu 2018.