Obhajoby rigoróznych prác

Doktorandi KMI dnes obhájili svoje rigorózne práce. Prajeme im veľa tvorivých chvíľ v ich ďalšej vedecko-výskumnej činnosti.