Zahraničná stáž študentov z Gliwíc na KMI

KMI v rámci medzinárodnej spolupráce s Polytechnikou Slaskou, Gliwice zabezpečuje zahraničnú stáž študentov. Študenti vycestovali na danú stáž v rámci projektu: “Doświadczony absolwent kierunków z obszaru Inżynierii Materiałowej – odpowiedzią na oczekiwania Przemysłu 4.0”. Srdečne ich vítame a dúfame, že nadviažu nové študijné ale i priateľské kontakty na našej UNIZA.