Účasť kolegov na svetovom kongrese

Pedagogický a výskumní pracovníci KMI: Ing. Juraj Belan, PhD., Ing. Milan Uhríčik, PhD., Ing. Lenka Kuchariková, PhD. a Ing. Alan Vaško, PhD. sa aktívne zúčastnili 73. Zlievárenského svetového kongresu v Krakove. Svoju vedecko-výskumnú činnosť prezentovali už prvý deň kongresu.