Súťaž o najlepšiu dizertačnú prácu roku 2018 vyhrala aj doktorandka z KMI

Dňa 8.3.2019 sa uskutočnil už siedmy ročník Súťaže o najlepšiu dizertačnú prácu obhájenú v roku 2018 v rámci univerzít združených v konzorciu PROGRES 3. Práce boly posudzované v piatich kategóriách a to:

  1. Ekonomie, finance a managemet
  2. Suroviny, energetika a životní prostředí
  3. Zdraví a aplikace ve zdravotnictví
  4. Informační technologie a elektrotechnika
  5. Konkurenceschopné strojírenství a materiálový výzkum

V jednotlivých kategóriách sa vyhlásilo 1. až 3. miesto. Autorom dizertačných prác umiestnených na prvom mieste bude vyplatená finančná odmena 7000,- Kč a odovzdaný diplom na slávnostnej Vedeckej rade dňa 28.3.2019.

Za KMI 1. miesto vyhrala v Kategórii: Konkurenceschopné strojírenství, materiálový výzkum Denisa Závodská (Žilinská univerzita v Žiline)

Gratulujeme!!!