Medzinárodná konferencia QPI 2019

Naši kolegovia sa zúčasatnili medzinárodnej konferencie QPI 2019 v Poľsku. V rámci odborného programu navštívili závod na výrobu zápaliek a spoločenský večer im spríjemnil folklórny súbor Czestochowského regiónu. Konferencie sa zúčastnili aj vedeckí pracovníci univerzít z Thajska.