Medzinárodná konferencia Aluminium a neželezné kovy 2019

Opäť  sa môžeme pochváliť  úspechom našich kolegov na Medzinárodnej konferencii Aluminium a neželezné kovy 2019 – Ing. Patrícia Hanusová získala hneď dve ocenenia a to za najlepšiu PhD. prezentáciu a taktiež za najlepšiu čiernobielu fotografiu štruktúry neželezných kovov – gratulujeme