Ocenenie prof. Liptáková

Dňa 4.12. 2019 dostala prof. Tatiana Liptáková ocenenie časopisu Slovgas – srdečne gratulujeme