Deň otvorených dverí 2020

Opäť   Vás radi uvidíme v priestoroch našej fakulty a katedry KMI. Príďte sa pozrieť  do laboratórií  v ktorých možno onedlho budete tráviť  svoje študentské roky.