Malá gratulačná návšteva u prof. Skočovského

Náš dlhoročný kolega prof. Skočovský sa v týchto dňoch dožil v plnom zdravý krásneho veku.

Všetci by sme mu chceli popriať  čo najciac zdravia, šťastných krokov, ale i rokov! Život plný radosti, bez nervov a starostí, žiadny čas strávený nudou, fotografovanie nech stále beží a komentár k tomu stále sedí… Veľa šťastia, zdravíčka p. prof.!

Pevne veríme, že sa našej i keď malej návšteve potešil a že sa čoskoro uvidíme všetci spoločne na KMI.

Kolektív KMI