Študenti končiacich ročníkov 1. a 2. stupňa štúdia – pozor!

Milí študenti končiacich ročníkov 1. a 2. stupňa štúdia , s radosťou vám oznamujeme, že za určitých podmienok,môžete uskutočňovať experimentálne práce a simulačné experimenty, potrebné pre vypracovanie vašich záverečných prác . Viac si prečítajte v novom dodatku p. rektora UNIZA –  Dodatok č. 2 k Príkazu rektora č. 15/2020 v znení Dodatku č. 1 na dodržiavanie preventívnych opatrení pri ochrane a znížení šírenia koronavírusu COVID-19 na Žilinskej univerzite v Žiline