Aktuálne informácie k 8.1.2021 – KMI

Milí študenti, aj napriek pozitívnym predvianočným informáciám, Vám dávame do pozornosti nový príkaz rektora UNIZA, v ktorom sa okrem iného uvádza: ” V čase od 11.01.2021 do konca skúškového obdobia zimného semestra, akademického roku 2020/2021 sa budú na UNIZA organizovať všetky skúšky z predmetov výlučne dištančnou formou.”