Systém objednávania a odovzdávania záverečných prác v r. 2021

Vážení končiaci študenti, sprístupňujeme vám systém objednávania a odovzdávania záverečných prác v r. 2021 od pani riaditeľky EDIS-vydavateľského centra pani Ing. Michálkovej.