Verejná habilitačná prednáška a obhajoba habilitačnej práce Ing. Lenky Kucharikovej, PhD.

Na Strojníckej fakulte Žilinskej univerzity v Žiline, Katedre materiálového inžinierstva – miestnosť č. BB 218 sa uskutočnila dňa 31.08.2021 od 10,00 hod. verejná habilitačná prednáška na tému: Štúdium štruktúry Al-zliatin s využitím riadkovacej elektrónovej mikroskopie a obhajoba habilitačnej práce na tému: Vplyv vybraných faktorov na štruktúru a vlastnosti sekundárnych hliníkových zliatin v odbore habilitačného konania a inauguračného konania strojárske technológie a materiály, Ing. Lenky Kucharikovej, PhD., zamestnankyne Katedry materiálového inžinierstva Strojníckej fakulty Žilinskej univerzity v Žiline.