Školiaci program v Španielsku – práca v spoločnosti CIE vo Valašskom Meziříčí.

Využi možnosť  zapojiť  sa do , školiaceho programu pre záujemcov o prácu v spoločnosti CIE AUTOMOTIVE. Vybraný uchádzač absolvuje školenie v technologickom centre , ktoré bude zamerané predovšetkým na technológiu polymérov, technológiu kovov, štíhlu výrobu a podnikanie a inovácie. Následne bude 5 mesiacov pracovať  v skupine CIE v Španielsku, kde získa odborné skúsenosti a spozná obchodnú kultúru spoločnosti. Po absolvovaní školenia uchádzač nastúpi do závodu skupiny CIE v Českej republike (CIE PLASTY CZ s.r.o.).
Harmonogram:
  • Uchádzač nastúpi do technologického centra LEARTIKER v Markina-Xemein, Bizkaia, Španielsko, prvý týždeň v októbri 2022. Od októbra do polovice novembra 2022 absolvuje školenie v centre LEARTIKER.
  • Uchádzač bude od začiatku zamestnaný v uvedenej spoločnosti CIE.
  • Od druhej polovice novembra 2022 do júna 2023 bude pracovať  v skupine CIE v Španielsku.
  • Po ukončení programu uchádzač nastúpi do závodu skupiny CIE v Českej republike, CIE PLASTY CZ s.r.o.
Účastníkovi programu budú hradené životné náklady a strava vrátane dopravy do Španielska
Webovú stránku centra LEARTIKER nájdeš tu.
V prípade záujmu o ponuku, či bližšie informácie kontaktujte mpalisinova@basquetrade.eus, + 421 903 669 937