Medzinárodný doktorandský seminár SEMDOK 2023

V dňoch 01. – 03.02.2023 naša katedra organizovala už 26. medzinárodný doktorandský seminár SEMDOK 2023 v Univerzitnom stredisku UNIZA Zuberec-Brestová, Západné Tatry. Slávnostné otvorenie seminára sa uskutočnilo pod záštitou prorektora pre vedu a výskum prof. Ing. Pavla Rafajdusa, PhD. a riaditeľa výskumného centra UNIZA Ing. Filipa Pastoreka, PhD.

Zasnežené prostredie Západných Tatier privítalo okolo 60 domácich a zahraničných účastníkov z Česka, Poľska, Ukrajiny, Maďarska a Talianska. SEMDOK je tradičný seminár, ktorého cieľom je nadväzovanie kontaktov medzi študentmi z rôznych zahraničných univerzít, prezentácia výsledkov a výmena skúseností z ich vedeckého výskumu.

Všetkým účastníkom SEMDOKu ďakujeme a dúfame, že u nás zažili príjemnú atmosféru a bohatý kultúrny program.