Deň učiteľov 2023

Milí kolegovia,

pri príležitosti Dňa učiteľov Vám kolektív KMI vyjadruje úctu a poďakovanie za Váš osobný prínos vo vzdelávaní študentov a praje veľa zdravia, pracovných úspechov, pedagogického optimizmu, tvorivých síl a životného elánu.