Colloquium on Fatigue Mechanisms

Ústav fyziky materiálov hostil na konci apríla už 30. ročník Colloquium on Fatigue Mechanisms. Vďaka prof. Ludvíkovi Kunzovi a prof. Tomášovi Krumlovi, a mnohým výskumníkom z rôznych krajín, sa podujatie úspešne obnovilo po prestávke spôsobenej pandémiou. Stretnutie bolo neformálne, vítaní boli aj doktorandi, a poslúžilo na posilnenie profesionálnych väzieb a diskusiu o únavovom poškodení a životnosti materiálov. Ďalšie kolokvium sa opäť uskutoční na jar 2025 v Nemecku. Za našu katedru sa podujatia zúčastnil prof. Ing. František Nový, PhD., odborník na únavu, spolu so svojím doktorandom Ing. Lukášom Šikyňom, PhD.