Doktorandské skúšky na KMI

S radosťou vám oznamujeme, že na našej katedre sa dnes konali doktorandské skúšky a dopadli výborne! Veľká gratulácia patrí našim úspešným doktorandom – Ing. Lukášovi Šikyňovi, Ing. Veronike Chvalníkovej a Ing. Martinovi Slezákovi. Sme na vás hrdí a prajeme veľa ďalších úspechov na vašej akademickej ceste!