Bakalárske štátnice 2018 na KMI

Tento rok prebiehali bakalárske štátnice 30.05.2018 v priestoroch KMI. Dnes už páni bakalári predniesli výsledky svojej bakalárskej práce a zodpovedali neraz na ťažké otázky komisie: doc. Ing. Mária Mihaliková, PhD. (TUKE); doc. Ing. Peter Fabián, PhD. (KTI); Ing. Alan Vaško, PhD.; Ing. Juraj Belan, PhD.; Ing. Milan Kiš (Schaeffler).

Prajeme im veľa šťastia v ďalšom štúdiu, práci a osobnom živote.

Blahoželáme:

Bc. Daniel Jendrišák

Bc. Vidžaja Knap

Bc. Róbert Luby

Bc. Lukáš Širanec

Bc. Richard Švec