Udelenie najvyššieho titulu Dr.h.c. – prof. Ing. Máriovi Guaglianovi

Rektorka Žilinskej univerzity dňa 20. júna 2018 v obradnej sieni Radnice mesta Žilina slávnostne odovzdala atribúty titulu „doctor honoris causa“  prof. Ing. Máriovi Guaglianovi, profesorovi Politecnico di Milano, Taliansko, ktorý s katedrou Materiálového inžinierstva spolupracuje už po dlhé roky.