Detská univerzita UNIZA opäť na KMI

V dňoch 09. až 13. 07. 2018 sa na našej katedre vzdelávajú tí najmenší. Pevne veríme, že im táto skúsenosť  pomôže v rozvoji ich technického myslenia a prehĺbi chuť  študovať vedu a techniku na UNIZA.

Najmenším bakalárikom a inžinierikom prajeme veľa úspechov na DU UNIZA 2018.