Deň otvorených dverí 29.01.2019

Radi Vás uvidíme a prevedieme laboratóriami Katedry Materiálového Inžinierstva!