24th International Seminar of Ph.D. Students

V dňoch 30. januára až 1. februára 2019 Katedra materiálového inžinierstva zorganizovala v Univerzitnom stredisku UNIZA Zuberec už XXIV. Medzinárodný seminár doktorandov konaný pod záštitou dekana Strojníckej fakulty Žilinskej univerzity v Žiline.

Slávnostné otvorenie seminára sa uskutočnilo pod záštitou prorektora pre vedu a výskum prof. Ing. Pavla Rafajdusa, PhD.

Príjemné prostredie Západných Tatier privítalo v tomto roku 42 účastníkov z 6 krajín (India, Taliansko, Srbsko, Česká republika, Poľsko a Slovensko), 7 univerzít a 2 priemyselných závodov.