Metalografický kurz

V dňoch 12.2. až 13.2.2020 zorganizovala KMI metalografický kurz pre pracovníkov slovenských firiem.